Corona dezinfekcija prostorija

Smatra se kako je opasnost od zaraze Corona virusom 10 puta veća nego virusom Sars koji je epidemiološki zahvatio svijet 2003. godine, a glavni razlog krije se u tome što se Corona virus lakše prenosi na ljude nego Sars virus. Respiratorne infekcije kod Corona virusa se najčešće šire virusnim česticama u kapljicama od kašlja ili kihanja putem zraka.

Prostorije u koji su boravile osobe pod sumnjom ili oboljele od Corona virusa zahtijevaju poseban pristup, kako bi se prostorija mogla ponovno koristiti. Ukoliko trebate čišćenje takvog objekta, molimo Vas da naglasite da se radi o takvim prostorijama, je zahtijevaju posebna sredstva za čišćenje, kao i posebna oprema.

Dolazimo maskirani!

Kontaktirajte nas odmah i rezervirajte termin: